درباره ما2019-02-13T21:56:32+00:00

آتلیه عکسیمو یه تفاوته…….. شگفت انگیز

آتلیه عکسیمو با هدف ارتباط پویا مشتری با عکاس به وجود آمده است.

به طوری که با ایجاد حس رقابت در تیم خود سعی در بهبود رئزافزون کیفیت داشته است.

واز طرف دیگه انتخاب عکاس توسط مشتری حس رضایت مندی متقابل رو ایجاد کرده است.